Andmebaaside loomine

Allikas: TMK Wiki

Aine info

 • Valikmoodul: Andmebaaside loomine
 • ET189 2018/19 S/K
 • Õpetaja A. Klooster
 • Tallinna Majanduskool
 • Ainemaht 3 EKAP / 45t koolis / 37t iseseisvalt
 • Rühm ET189 (E-turunduse spetsialist)


Infomaterjalid


Tundide ajad ja sisu

Tundide lühikokkuvõte. Viidatud punktide materjali leiab infomaterjalide alt.


Tund 1 (12.12.18, 4t) - andmebaaside teooria

 • 7. Andmebaasid/registrid
 • 7.1 Mis on andmebaas?
 • 7.2 Mis siis ikkagi on andmebaas?
 • 7.3 Kus see andmebaas asub?
 • 7.4 Mis kujul andmebaas arvutis on?
 • 7.5 Millest andmebaas koosneb?
 • 7.6 Tuntumad andmebaasi mootorid
 • 7.7 Erinevad andmebaasi mootorite võrdlus
 • 2.1 Vastuste salvestamine tunni kausta
 • Ülesanne: tunni kaust

Tehke õpetaja poole välja jagatud kausta (nimega "Ainenimi Rühmatähis" nt "Andmebaaside loomine KV149") enda nimeline kaust "Eesnimi Perenimi". Edaspidi "tunni kaust". Sinna lisame tunniga seotud failid. Jagatud kataloogi leidmiseks logi TMK kontoga (mitte isiklikuga) Gmaili, vali GDrive ja sealt "Minuga jagatud".

2.1.1 Google Drive kohalikus arvutis kaustana

 • Ülesanne: Google Drive kataloog kohalikus arvutis

Installeeri vajadusel Google Backup and File Sync, logi sisse ja leia tunni kataloog enda arvutist. Salvesta tunni kaustast kohalikus arvutis ekraanivaade tunni kausta failinimega „GDrive_kohalik_tunni_kataloog.jpg“

 • Ülesanne - Exceli andmebaas 4000

Koostada vähemalt 4000 sissekandega andmebaas kus on vähemalt kaks veergu infoga. Kasutada Excelit. Lisa fail Google Drive-i andmebaaside tunni kaustas endanimelisse kaustai (edaspidi "tunni kausta"). Failinimeks "andmebaas_4000". {Andmeid ei sisestata käsitsi. Tähtis on saada selgeks internetist andmete otsimine ja nende Excelisse kopeerimine. See ei pruugigi osutuda niivõrd lihtsaks kuna kopeerides tulevad kaasa kujundus formaadid, sõnalõppude tühikud jms}

 • Ülesanne - Exceli andmebaas - tabeli import

Leia internetist info tabel (valuutakursid, kinokava, kütusehinnad vms) ja impordi see automaatselt Excelisse data from web). Salvesta tulemus tunni kausta failinimega "Excel data from web".

Tund 2 (14.12.18, 4t) - irfanview, VIKI, big data

 • 5.8.4 Hulgikonverteerimine või paljude ekraanitõmmiste tegemine IrfanViewga
 • Ülesanne: paljude ekraanitõmmiste tegemine

Tee tänasest tunni tööst ekraanivaadete kaupa ja tehtud ülesannetest lühiklahvivajutusega (Irfanview Capture) ekraanitõmmised tunni kasuta alamkausta „ekraanitõmmised“. Alamkausta loo omakorda alamkaustad teemade kaupa. Lõpuks peaks tekkima hulk katalooge milles on ekraanivaated teemade kaupa. Soovitavalt jätka sama tehnikat järgnevates tundides.

 • 5.15 Tarkvara leidmine ja selle installeerimine
 • Ülesanne: Tarkvara installeerimine

Suundu saidile Ninite.com ja vali linnukestega välja uuele arvutile intalleeritavad programmid. Tee lehest kuvatõmmis ja salvesta see tunni kausta failinimega "tarkvara_installeerimine".

 • Ülesanne - suur andmekogum

Leida internetist või koguda suur andmekogum (min 50000 sissekannet). Lisada andmekogu Excelisse ja salvestada tunni kataloogi failinimega kasutajanimi_bigdata.xls Mõelda välja ja leida andmetest analüüsitud informatsioon (nt keskmine, mediaan, summa, kogumid) ja see presenteerida. Presentatsioon salvestada tunni kataloogi failinimega kasutajanimi_bigdata_esitlus. Nt. on hulk perenimesid ja nende esinemissagedus. Leiame mitu perenime vastab loomade nimedele (kass, rebane jne). Kuvame need nimed ja nende esinemissageduse presentatsioonina ekraanile. http://students.tmk.edu.ee/andmebaas/SQL/names_surnames.txt http://students.tmk.edu.ee/andmebaas/SQL/names_animals.txt

 • Ülesanne - Huvitav andmebaas

Leia mõni huvitav andmebaas mida teistelegi tutvustada. Andmebaasi link ja tutvustus salvestada tunni kataloogi failinimega huvitav_andmebaas.txt Mõtteaineks lingid mõnede tuntud ja huvitavate andmebaasidega: Üldised andmebaaside nimekirjad: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_databases http://www.popsci.com/technology/article/2011-10/ten-most-amazing-databases-world https://www.technologyreview.com/s/421886/the-70-online-databases-that-define-our-planet/ http://www.comparebusinessproducts.com/fyi/10-largest-databases-in-the-world Mõned konkreetsed andmebaasid: http://www.archive.org/index.php http://www.wikipedia.org/ http://www.google.org/flutrends/about/

 • Ülesanne: Googlefeud

Mine lehele http://www.googlefeud.com kuhu on kogutud populaarsete Google otsingute märksõnad. Mängi Rooside Sõja mängu vastates ühes küsimuses kolm korda vähemalt neli õiget vastust. Tee resultaatidest ekraanivaated ja salvesta need tunni kausta failinimega googlefeud1, googlefeud2 jne.

 • Ülesanne: Quickdraw

Joonista ja arvuti AI mõistatab mida sa joonistad. Aadressilt https://quickdraw.withgoogle.com/data näeb kuidas inimesed joonistavad, nt kassi joonistatakse sääraselt https://quickdraw.withgoogle.com/data/cat neid andmed saavad teadlased oma töödes kasutada. Anname projekti oma panuse. Mine lehele https://quickdraw.withgoogle.com alusta joonistamist ja joonista kolm korda kuuest viis pilti nii, et AI ära arvaks. Salvesta tulemuse ekraanivaated tunni kausta failinimega quickdraw1, quickdraw2 jne.

Tund 3 (23.01.19, 4t) - ERD, PMA

 • IRFANVIEW ekraanivaadete tegemine tunni tegemistest
 • 7.8 Andmebaasit pärimine - SQL
 • 7.9 Andmebaasi joonised - ERD
  • ERD skeemi joonistamine - www.draw.io
 • 7.10 CASE tarkvara ERD joonistamiseks
  • ERD skeemi joonistamine - www.draw.io
 • 7.11 Suurandmed
 • 7.12 Andmekaeve (Data Mining)
 • 7.13 Andmebaaside kasutajad ja administreerimine
 • 7.14 Andmebaaside ründamine, kahjustumine
 • 7.15 Andmebaaside müümine
 • 7.16 WAMP ja LAMP
 • 7.18 Andmebaasi tabeli loomine MySQLi
 • Ülesanne - EDR skeem
  • Joonista draw.io keskkonnas lihtsa e-poe ERD skeem
   • On kliendid, kaubad ja kliendid tellivad erinevatele aadressidele kaupu
   • klient (clients - id_clients, name, email, phone)
   • aadress (addresses - id_addresses, id_client, address)
   • kaup (products - id_products, name, description, price)
   • tellimus (orders - id_orders, id_clients, id_products, id_addresses, date_insert)
  • Salvesta EDR joonis pildina ja XML failina tunni kausta failinimeks ERD_clients.
 • Ülesanne - Phpmyadmin tabeli tegemine ja sisestamine
  • Kasutame demokeskkonda https://www.phpmyadmin.net/try
  • Kasuta eelmise ülesande andmedid.
  • loo andmebaas rühmatähis_kasutajanimi (nt et189_kblomkv)
  • loo tabelid clients, products, addresses, orders ERD skeemi struktuuriga
  • sisesta tabelisse näiteandmed
  • tee mõned näitepäringud
  • ekspordi andmebaas failina (andmebaasi_nimi_clients.sql ) tunni kausta, vaata faili sisse ja taba ära, et sama faili saab edaspidi kasutada sama andmebaasi impordiks

Tund 4 (24.01.19, 2t) - internetist andmed, VLOOKUP, MySQL query

 • 5.8.4 Hulgikonverteerimine või paljude ekraanitõmmiste tegemine IrfanViewga
  • Ülesande lahenduste ekraanivaated ja Exceli fail asuvad õpetaja kaustas "G:\My Drive\Andmebaaside loomine ET189\***\ekraanivaated"
 • 3.2 VIKI / WIKI
 • Ülesanne: VIKI artikkel
  • Ülesande teemad leiab "rühma nimekiri" failist tunni ülemkataloogist. Kirjuta Viki märgistuskeeles TMK VIKIsse artikkel õpetaja poolt määratud teemal (andmebaas). Moodusta mitmetest internetist leitud teemakäsitlustest antud teemale sobiv lühikäsitlus. Kirjuta nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vaja. Max 1500 tähemärki.
  • Artikkel peab teema koha andma vastused küsimustele: Mis see on? Millised on selle võimalused? Milleks seda tarvis läheb? Kuidas seda kasutatakse? Kuidas selle saab?
  • Viktoriiniküsimuseks moodusta artikkli lõppu teema kohta kolm nelja vastusevariandiga küsimust. Õige variant märgi tärniga.
  • Nt. K: Millist värvi ei ole Eesti lipul? V: Sinine, must, valge, kollane*.
 • 3.1.3.1 Otsingu trikid märksõnadega
 • 5.16 Kiirklahvid (shortcut keys)
 • Ülesanne - internetist andmete leidmine, random andmebaasi genereerimine, VLOOKUP ja PhpMyAdmin MySQL tabelisse import:
  • OSA 1
  • Ülesande lahenduste ekraanivaated ja Exceli fail asuvad õpetaja kaustas "\ekraanivaated"
  • Leia internetist suur hulk tooteid (Google otsing "products filetype:txt"), tootjaid, toote atribuute (värv, kuju, suurus vms)
  • Kopeeri need Exceli tabelisse eri kihtidele (products, manufacturers, attributes)
  • OSA 2
  • Kasutades VLOOKUP funktsiooni otsi olemasolevatest info kokku ja genereeri uuele Exceli töölehele "random" 3000 kirjet (id, product, manufacturer, attribute, price, quantity)
  • Kopeeri dünaamiline andmetabel staatiliseks (copy -> paste values)
  • Moodusta ridadest MySQl päringud ja lisa need https://demo.phpmyadmin.net/ keskkonnas test andmebaasi
  • Selleks loo testkeskkonnas MySQL andmebaas, tabel ja sisu
  • Exceli MySQL päringu genereerimise valem ja MySQL tabeli struktuur (õpetaja tunni kaustas failid random_database_paring.txt, random_database_store.sql)
  • Päri andmebaasist (tooted mis algavad "a" tähega, hind on vahemikus 5-15, ja kogus suurem kui 3)
  • Salvesta tulemused tunni kausta

Tund 5 (25.01.19, 4t) - Excel, VLOOKUP, Query generating, PMA import

 • Eelmise tunni ülesande lõpetamine
  • OSA 2

Tund 6 (11.04.19, 4t) - STAT

 • Statistikaameti tutvustus
 • Statistikaameti viktoriin
 • Statistikaameti andmebaaside kasutamine - õpetused, näiteülesanded ja koos õpetajaga andmete otsimine
 • Statistikaameti andmebaasidest päringud kohustuslike vastuste salvestamisega tunni kausta (vajalik arvestuse saamiseks)
 • Ülesanne: Statistikaameti andmebaasid 2019. Leia vastused küsimustele ja salvesta need tunni kausta.
  • 1. Kui suur oli tarbijahinnaindeksi muutus 2018. a võrreldes 2017. a ning 2019. a jaanuaris võrreldes 2018. a jaanuariga?
  • 2. Kui palju on Kristiine linnaosas elanikke? Mitu protsenti on mehi/naisi? Millal avaldatakse 2019. a andmed?
  • 3. Avaldame Eesti rahvaarvu al 1919. a. Mis aastal oli rahvaarv kõige suurem?
  • 4. Kui suur oli keskmine brutokuupalk 2018. a Harjumaal?
  • 5. Kui suur oli keskmine brutokuupalk programmeerimise tegevusalal?
  • 6. Mis riiki eksporditi enim kaupu 2018. a?
  • 7. Eurostati andmebaas – miinimumpalgad EL-is
 • Tunnis tehtud ülesannete ekraanivaated ja ülesannete vastused: http://students.tmk.edu.ee/andmebaas/STAT/190411_Statistikaameti_ylesannete_ekraanivaated.zip

Tund 7 (12.04.19, 4t) - arvestustöö ja arvestuste väljastamine

 • ET189 arvestustöö 12.04.19
 • 3.1.1 Leitud info kriitiline hindamine
 • 3.1.1.1 Pahateaduste kokkuvõte Venni diagrammina
 • Ülesanne: libauudis
 • Leia internetist viimasel kvartalil avaldatud uudis või fakt mis ei vasta tõele. Kopeeri selle lühikirjeldus, analüüs ja link tunni kausta failinimega „libauudis“.
 • 4.3.14 QR-kood e ruutkood
  • Ülesanne: QR-kood
  • Koosta http://goqr.me keskkonnas QR-kood mille sisuks mõttetera või tsitaat. Salvesta tsitaat tekstifailina ja QR-kood pildifail tunni kausta failinimega „QR-kood“.
 • 11.2.3 MEEM / MEME – leviv pilt mida täiustatakse
  • Ülesanne: meemi genereerimine
  • Surfa saidil http://imgflip.com/memegenerator, tee otsinguid, vaata mis teised teinud on ja vali tehtute hulgast endale sobiv mall („Re-caption this meme“).
  • Lase auru välja, vabane stressist. Selleks loo kolm meemi asjadest mis sind häirivad. Nt. raske koolitükk, pahur kolleeg, tige naabrimutt. Vali tuntud meme teemade hulgast nagu: „One Does Not Simply“, „Captain Picard Facepalm“, „Fry“, „Grumpy Cat“, „Back in My Day“ vms.
  • Vastuste esitamine: salvesta memed tunni kasuta failinimegeda „meme_{kirjeldus}.jpg“ (nt meme_fry.jpg, meme_facepalm) jne.
 • 11.2.2.5 Phonetic alphabet
  • Ülesanne: kirjuta foneetilises tähestikus oma nimi
  • Failinimeks „phonetic_alphabet“.