Andmebaaside loomine ja pilvetehnoloogia rakendamine

Allikas: TMK Wiki

Aine info

Andmebaaside loomine ja pilvetehnoloogia rakendamine MS165 2017/18 S

 • Andmebaaside loomine ja pilvetehnoloogia rakendamine
 • Õpetaja A. Klooster
 • Tallinna Majanduskool
 • Ainemaht 2 EKAP
 • Rühm MS165 (Sotsiaalmeedia spetsialist)
 • Ainekood MS062

Infomaterjalid


Ülesannete loetelu

Tehtud ülesanded esitada tunni kausta ja need on arvestuse saamise aluseks. Ülesanded leiab tundide alt.

Tundide ajad ja sisu

Tunnis tehtu lühikokkuvõte. Täpsema info leiab infomaterjalide alt.


Tund 1 (13.12.17, 4t) - andmebaasid

 • 7. Andmebaasid/registrid
 • 7.1 Mis on andmebaas?
 • 7.2 Mis siis ikkagi on andmebaas?
 • 7.3 Kus see andmebaas asub?
 • 7.4 Mis kujul andmebaas arvutis on?
 • 7.5 Millest andmebaas koosneb?
 • 7.6 Tuntumad andmebaasi mootorid
 • 7.7 Erinevad andmebaasi mootorite võrdlus
 • 7.8 Andmebaasit pärimine - SQL [Ära teha 25%]
 • 7.9 Andmebaasi joonised - ERD
  • ERD skeemi joonistamine - www.draw.io
  • Lemmikloom ERD
 • 7.10 CASE tarkvara ERD joonistamiseks
 • 7.11 Suurandmed
 • 7.12 Andmekaeve (Data Mining)
 • 7.13 Andmebaaside kasutajad ja administreerimine
 • Kahoot! andmebaaside alused


Ülesanne nr 04

Leia järgmiseks tunniks mõni huvitav avalik andmebaas mida teistelegi tutvustada. Andmebaasi tutvustus salvestada tunni kataloogi failinimega andmebaasi_tutvustus.***

Mõtteaineks järgnevad lingid mõnede tuntud ja huvitavate andmebaasidega: Üldised andmebaaside nimekirjad:

Mõned konkreetsed andmebaasid:

Tund 2 (14.12.17, 4t) - PhpMyAdmin, Codeacademy

 • Ülesanne: PhpMyAdmin andmebaas. Koosta https://demo.phpmyadmin.net/ keskkonnas andmebaas ja kahe väljaga tabel „loomad“. Sisestage tabelisse kümme looma nime. Eksportige andmebaas tunni kausta loomad.sql failina.
 • http://www.phpmyadmin.net/try/
 • Ülesanne: Codeacademy õppeprogramm. Teha ära 50% SQL ülesandeid. Lisa lõpptulemuse ekraanivaade tunni kausta.
 • 7.14 Andmebaaside ründamine, kahjustumine
 • 7.15 Andmebaaside müümine
 • 7.16 WAMP ja LAMP
 • 7.17 Andmebaasi andmete presenteerimine
 • 7.18 Andmebaasi tabeli loomine MySQLi
 • 7.19 PHP infosüsteem ja sellega seotud andmebaas

Tund 3 (15.12.17, 4t) - STAT

 • http://www.stat.ee tutvustus, andmebaaside kasutus, viktoriin
 • Ülesanne: STAT andmebaasid. Salvesta vastuste kataloogi järgnevate küsimuste vastused ekreenitõmmistena.
  • Ülesannete lahenduste ekraanitõmmised http://students.tmk.edu.ee/arvutiopetus/STAT/
  • 1. Leida tarbijahinna muutus
  • 2. Tallinna Kirstiine linnaosa rahvastikupüramiid
  • 3. Palju on Eesti elanikke? Palju on olnud iga aasta elanikke alates 1919.
  • 4. DOCSTAT. Uus STAT andmebaas.
  • 5. Programmeerimise tegevusalal keskmine brutokuupalk 2017.
  • 6. Palju ja kuhu eksporditakse küünlaid?
  • 7. Tallinna linna kohta põhilised majandusnäitajad ettevõtluses
  • 8. Euroopa riikide andmed. Eesti min. palk vs teised euroopa riigid. Riik kus on kõrgeim miinimumpalk 2017
  • 9. Kuidas leida Eurostatist keskmist bruto kuupalga võrdlusandmeid. Keskmised palgad ehituses vs haridus euroopa maade kaupa.

Tund 4 (25.01.17, 4t) - ekraanivaated, SQLZoo

 • Ülesanne: SQLZoo.net. Lahenda SQLZoo.net SQL ülesanded ja lisa lahenduste ekraanivaated tunni kausta.
 • 5.8.4 Hulgikonverteerimine või paljude ekraanitõmmiste tegemine IrfanViewga
  • ekraanivaadete tegemine Irfanview Capturega
 • Kodutöö
  • Ülesanne 01 - Exceli andmebaas
  • Koostada vähemalt 300 sissekandega andmebaas kus on vähemalt kaks veergu infoga. Kasutada Excelit.
  • Lisa fail Google Drive-i andmebaaside tunni kaustas endanimelisse kaustai (edaspidi "tunni kausta").
  • Failinimeks kasutajanimi_db300.xls
  • {Andmeid ei sisestata käsitsi. Tähtis on saada selgeks internetist andmete otsimine ja nende Excelisse kopeerimine. See ei pruugigi osutuda niivõrd lihtsaks kuna kopeerides tulevad kaasa kujundus formaadid, sõnalõppude tühikud jms}
 • Ninite.com
  • Irfanview
  • Search Everything

Tund 05 (28.02.18 2 t.) - Excel, Google vorm

Iseseisev töö 28.02.18 A323

 • Ülesanne 02 - Google vorm
  • Google Forms Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=5US1Wf0YwCY
  • Kogume infot Google Forms abil.
  • Koostada Google Formsis viie küsimusega küsitlus.
  • Täida või lase küsitlus täita see vähemalt kümme korda.
  • Lisa küsitluse ja küsitluste tulemuste link tunni kausta. {Õpime kuidas välja mõelda, luua ja läbi viia küsitlus. Ühtlasi vaatame millisel kujul me lõppandmed Google Excelis näeme.}
 • Ülesanne 03 - suur andmekogum
  • Leida internetist või koguda suur andmekogum (min 3000 sissekannet).
  • Lisada andmekogu Excelisse ja salvestada tunni kataloogi failinimega kasutajanimi_bigdata.xls
  • Mõelda välja ja leida andmetest analüüsitud informatsioon (nt keskmine, mediaan, summa, kogumid) ja see presenteerida.
  • Presentatsioon salvestada tunni kataloogi failinimega kasutajanimi_bigdata_esitlus.***
  • Nt. on hulk perenimesid ja nende esinemissagedus. Leiame mitu perenime vastab loomade nimedele (kass, rebane jne). Kuvame need nimed ja nende esinemissageduse presentatsioonina ekraanile.

Tund 06 (01.03.18 2 t.) - APPS

 • 6.1 Nutiseadme appid
  • Firefox (addon: uBlock origin)
  • Waze
  • Transport in Tallinn
  • Google Maps (shows transport route)
  • Barking
  • QR Code Reader
  • Shazam
  • Estonian Radio Online (netiraadiod)
  • Podcast addict (raadiosaadete järelkuulamine)
  • Kus buss on?
  • QR Code reader
  • Augmented reality games: Pokemon GO Plus, Ingress
  • Ekraanitõmmise tegemine
  • 1-second Every Day
 • 3.2 VIKI / WIKI
  • Ülesanne „VIKI“ : Vormista järgmise ülesande vastus Viki märgistuskeeles, et seda oleks hea VIKIsse kopeerida. „Ülesanne: APP“: Vali välja ja tutvusta teistele mõnda huvitavat vähetuntud appi. Kirjuta appi nimi, lühike kirjeldus, kasutusvalgkond ja alltõmbamise link tunni kasuta. Lisa ekraanivaade.
  • Näited: https://wiki.tmk.edu.ee/App


Tund 07 (02.03.18 2 t.) - Digital Safety Game

 • Ülesanne. Case study: create scenario

Team up in groups of 4 and make up a skit to demonstrate a social engineering technique; your "victim" will be another person in the audience who will "fall for it". Follow it up with a second version showing the correct response. Do try to obtain the most outrageous results possible (while being convincing). After the skit, explain the preparation you would have needed to conduct the attack.

 • Ülesanne. To-do: homework

Using some ethical social engineering skills try to find out someones (by default University or catering employee) cat's name without asking them directly. Extraction should be a part of the conversation or actions without target realizing. Make it known by the end of this course.


Tund 08 (06.04.18 4 t.) - random & VLOOKUP

 • Ülesanne random & VLOOKUP:
  • Ülesande lahenduste ekraanivaated ja Exceli fail asuvad õpetaja kaustas ("G:\My Drive\Andmebaaside loomine ja pilvetehnoloogia rakendamine MS165\nimi\ekraanitõmmised\random ja VLOOKUP random database car")
  • Leia internetist suur hulk nimesid (Google otsing "names filetype:txt"), automarke ja linna nimesid.
  • Kopeeri need Exceli tabelisse eri kihtidele (names, cars, cities [otsi city]).
  • Genereeri kasutades VLOOKUP funktsiooni Exceli kihile "random" 3000 kirjet (id, name, car, city, age)
  • Kopeeri dünaamiline andmetabel staatiliseks.
  • Salvesta tulemused tunni kausta

Tund 09 (11.05.18, 3t) - arvestus

MS165 arvestustöö 11.05.18

 • 4.3.18 Interneti kiirus ja info
  • Ülesanne: Interneti kiirus
  • Kasuta veebitööriista aadressilt http://www.speedtest.net leidmaks hetke interneti kiirus. Salvesta interneti kiiruse ekraanivaade tunni kausta.
 • 4.13 Interneti poed ja nendest ostmine
  • Ülesanne: E-poed
  • Leia kolmest erinevast e-poest igast kolm kaupa mida oleks mõistlik tellida ja teistelegi soovitada. Salvesta kaupade URLid, nimetused ja hinnad failina tunni kasuta.
 • 5.3 Faililaiendid
  • Ülesanne: Faililaiendid
  • Leia arvutist seitse erinevat tuntud laiendiga faili, kopi failid ise ja eraldi tekstifaili nende nimi, asukoht ja failitüübi kirjeldus (vaata 5.3 Faililaiendid) tunni kasuta. Failil parem hiireklikk, faili properties -> Location + faili nimi.
 • 5.8.5 GIF liikuva pildi tegemine
  • Ülesanne: Liikuv GIF
  • Tee telefoniga liikuvast objektist kümme pilti. Tõmba pildid arvutisse. Kasuta veebitööriista http://gifmaker.me ja lisa tehtud pildid üheks liikuvaks GIF pildiks. Osad telefonid toetavad kohe liikuva GIF pildi tegemist. Salvesta GIF tunni kausta.
 • 4.22 Bänneri tegemine (banner)
  • Ülesanne: Banner
  • Kasuta interneti tööriista http://bannerfans.com/banner_maker.php ja tee fiktiivsele tootele või üritusele reklaambänner (mitteliikuv). Suuruseks vali FBi bänneri formaat 110x80px FB ad. Salvesta tulemus tunni kausta.
 • 4.7 Interneti TV (televisioon)
  • Ülesanne: ERRi arhiiv
  • Kasuta ERRi arhiiviotsingut https://arhiiv.err.ee ja leia viie sind huvitava saate mida võiks teistelegi tutvustada lingid ning salvesta need tunni kausta. Otsinguideed: Sulev Nõmmik, Urmas Ott, Tujurikkuja, Siin me oleme, Huumori kuld, Eesti laul vms.
 • 8.4 Riistvara ostmine ja võrdlus
  • Ülesanne: Riistvara ostmine
  • Kust kohast, mida ja millise hinnaga osta? Kasuta hinnavõrdluse keskkonda hinnavaatlus.ee ja leia parim pakkumine. Salvesta järgnevate toodete nimetus, HV link, parim pakkuja ja hind tunni kasuta.
   • 1. SSD ketas Samsung SSD 850 EVO 500GB
   • 2. Väline WD 3TB USB kõvaketas
   • 2. Sülearvuti Lenovo ThinkPad T470
   • 3. Nutitelefon Samsung Galaxy S9
   • 4. Monitor Dell 27" LCD UltraSharp U2715H
 • 5.8.2 Pilditöötluse programmid
  • Ülesanne: Kujunda poster
  • Kujuta ette kus ja milline sündmus võiks toimuda. Kujunda fiktiivse Facebooki sündmuse (event) posterpilt suurusega 470×174 px. salvesta see tunni kausta. Poster peab olema temaatiline ja pilkupüüdev, et meelitada üritusele potensiaalseid kundesid. Pilditöötlusprogamm vali ise nt kasuta paint.net-i (kooli arvutitesse installeeritud).