Andmebaaside loomine ja pilvetehnoloogia rakendamine MS159

Allikas: TMK Wiki

Aine info

Andmebaaside loomine ja pilvetehnoloogia rakendamine MS159 2016/17 S

 • Andmebaaside loomine ja pilvetehnoloogia rakendamine
 • Õpetaja A. Klooster
 • Tallinna Majanduskool
 • Ainemaht 5 EKAP / 43 t koolis / 20 t iseseisvalt
 • Rühm MS159 (Sotsiaalmeedia spetsialist)
 • Ainekood MS068
 • Algus 2016/17 S

Infomaterjalid

Tundide ajad ja sisu

Sügis 2016 ja kevad 2017


Ülesannete loetelu

Tehtud ülesanded esitada tunni kausta ja need on arvestuse saamise aluseks.


 • 2.1 Vastuste salvestamine tunni kasuta
  • Ülesanne: tunni kaust
 • 2.1 Infootsing
  • Ülesanne: Mnemoturiin
 • 2.4 Alusdokumendid
  • Digitaalsete oskuste kaart
  • http://allaboardhe.org/digital-skills/
  • Ülesanne: digipädevuste märkimine
  • Märgi „digitaalsete oskuste kaardilt“ sind huvitavad digipädevused tunni ülemkaustas olevasse Google Sheets faili „rühmatähis_digital_skills“.
 • 3.1.3 Pildiotsing
  • Ülesanne: „Moondunud elukas“
 • 3.1.4 Tagurpidi pildiotsing
  • Ülesanne: Fotolt objekti otsimine
 • 4.2.2.1 E-posti vormistamine - signatuur ja mall
  • Ülesanne: Laenutada raamatukogust raamat
 • 4.3.16 QR-kood e ruutkood
  • Ülesanne: QR-kood

4.3.2 Tõlkimine

  • Ülesanne: tõlge

4.3.3 Kokkusaamise organiseerimine. Doodle.com

  • Ülesanne: kokkusaamine

4.3.4 Failide konventeerimine

  • Ülesanne: konventeerimine – hea vana lugu


 • Videotöötlusprogramm Windows Movie Maker
  • Viide tehtud youtube videole.


 • Goformative testid.

Tund 1 (28.09.16, 3t)

Tunnis tehtu lühikokkuvõte. Täpsema info leiab infomaterjalide alt.

 • 1. Õppekorraldus
 • 1.1 Vastuste salvestamine tunni kasuta
 • 1.1.1 Google Drive kohalikus arvutis kaustana
 • 4.15 Otseklahvid (shortcut keys)
 • 2.1 Infootsing
 • Kahoot! appi installeerimine. Mängida kodus

Tallinna linna mälumängu

Tund 2 (29.09.16, 4t)

 • 2.1 Infootsing
 • Ülesanne: Mnemoturiin
 • 2.1.1 Pildiotsing
 • Ülesanne: „Moondunud elukas“
 • 2.2.1.1 E-posti vormistamine - signatuur ja mall
 • Ülesanne: Laenutada raamatukogust raamat
 • Test - Interneti lühendid, akronüümid ja terminid - CQKH374, https://goformative.com
 • 10.3.1 Lühendid (akronüümid)
 • Tunnis näidatud lingid


Tund 3 (30.09.16, 4t)

 • 1.3 TMK kasutajakonto tutvustus
 • 2.1.1 Pildiotsing ja tagurpidi pildiotsing
 • 2.2 Pilvekonto kasutamine ja seadistamine
 • 2.2.1 E-post
  • Loositud ülesande teemad
 • 2.2.1.1 E-posti vormistamine - signatuur ja mall
 • 4.10 Failisuurused, interneti kiirused ja mahud
 • 7.1 3D-printimine
 • 7.2 Asjade internet

Tund 4 (01.10.16, 4t)

 • http://stat.ee Statistikaameti andmebaasid
 • http://students.tmk.edu.ee/arvutiopetus/161001_STAT_naidete_ekraanitommised.zip Tunnis tehtu ekraanitõmmised
 • Keskmise palga KKK
 • Mida ja mille kohta saab otsida
 • Ostujõu kalkulaator
 • Tarbijahinna indeks
 • Ül 1. Keskmine bruto kuupalk maakonnas 2015 vs 2014 protsentides
 • Ül 2. Milline oli turundusjuhi töötasu aastal 2014
 • Ül 3. Jaekaubanduses oli kaubanduslik juurdehindlus 2016 a. II kvartalis kõige suurem
 • Ül 4. Enda maakonna kohta. Palju on noori vanuses 18-30
 • Ül 5. Rahvastiku püramiidi koostamine enda maakonna kohta. Mehed ja naised kõik vanused
 • Ül 6. Eurostat. Maade võrdlus EST vs FIN
 • Ül 7. Milline on töötasu EU riikides


Tund 5 (02.11.16, 4t)

Tund 6 (04.11.16, 4t)

 • 7. Andmebaasid/registrid
 • 7.1 Mis on andmebaas?
 • 7.3 Kus see andmebaas asub?
 • 7.4 Mis kujul andmebaas arvutis on?
 • 7.5 Millest andmebaas koosneb?
 • 7.6 Tuntumad andmebaasi mootorid
 • 7.7 Erinevad andmebaasi mootorite võrdlus
 • 7.8 Andmebaasit pärimine - SQL
 • 7.9 Andmebaasi joonised - ERD
 • 7.10 CASE tarkvara ERD joonistamiseks
 • 7.11 Suurandmed
 • 7.12 Andmekaeve (Data Mining)
 • 7.13 Andmebaaside kasutajad ja administreerimine
 • 7.15 Andmebaaside müümine
 • 7.21 Tuntud ja huvitavad andmebaasid
 • 7.21.1 STAT – Statistikaamet
 • 4.3.10 Online joonised (draw.io)

Tund 7 (05.11.16, 4t)

 • 4.3.2 Tõlkimine
 • 4.3.3 Kokkusaamise organiseerimine. Doodle.com http://doodle.com/poll/v8ggr3iad6s7ukht#table
 • 4.3.4 Failide konventeerimine
 • 4.3.5 Failide lukust avamine. PDf unlocker
 • 4.3.21 Tektituvastus (OCR)
 • 4.3.6 Loosimine
 • 4.3.7 Küsitlused. http://piratepad.net/75eVhbmSfn
 • 4.3.10 Online joonised
 • 12.5.1.3 Lastele digiturvalisuse multikad lammastest
 • 5.12 Programmeerimine algtasemel


Tund 8 (08.12.16, 4t)


Tund 9 (08.12.16, 4t)

Tund 10 (25.01.17, 4t)


Tund 11 (26.01.17, 4t)

 • 3.2 VIKI / WIKI
 • 3.3.1 SMS
 • 3.3.2 Vestlusprogrammid (chat)
 • 4.3.1 Ajurünnak (ideekaart, mindmap, brainstorm)
 • 4.3.14 Online todo list
 • 4.3.15 Teksti veebi lisamine
 • 4.3.17 Online stopper
 • 4.3.18 Ajakava koostamine
 • 4.3.19 Interneti kiirus ja info
 • 4.3.20 Online generaatorid
 • 4.5 Online failide ülespanek
 • 4.6 Foorum
 • 4.7 Interneti raadiod
 • 4.8 Interneti TV (televisioon)
 • 4.11 Pilve andmehoidlad
 • 4.12 Interneti poed ja nendest ostmine
 • Google analytics
 • Eesti bränd


Tund 12 (28.01.17, 2t)

 • Hindamine (arvestused)
 • Kahoot! andmebaaside küsimused
 • Socratic app (lahendab matemaatika ülesandeid)