Andmete töötlemine ja andmebaaside kasutamine

Allikas: TMK Wiki

Aine info

 • Andmete töötlemine ja andmebaaside kasutamine
 • IS169 2016/17 K
 • Õpetaja A. Klooster
 • Tallinna Majanduskool
 • Ainemaht 3 EKAP / 27t koolis / 37t iseseisvalt
 • Rühm IS169 (infohalduse spetsialist)
 • Ainekood IS010
 • Algus 2016/17 K

Infomaterjalid

Tundide ajad ja sisu

Tundide lühikokkuvõte. Viidatud punktide materjali leiab infomaterjalide alt.


Ülesannete loetelu (IS169)

Tehtud ülesanded esitada tunni kausta kus need on arvestuse saamise aluseks.

 • 2.1 Vastuste salvestamine tunni kasuta
  • Ülesanne: tunni kaust
 • 2.3 TMK kasutajakonto tutvustus
  • Ülesanne "naeratus"
 • 2.1 Infootsing
  • Ülesanne: Mnemoturiin
 • 2.4 Alusdokumendida
  • Ülesanne: digipädevuste märkimine
 • 4.3.2 Tõlkimine
  • Ülesanne: tõlge
 • 4.3.3 Kokkusaamise organiseerimine
  • Ülesanne: kokkusaamine
 • 4.3.16 QR-kood e ruutkood
  • Ülesanne: QR-kood
 • 11.2.2.5 Phonetic alphabet
  • Ülesanne: kirjuta foneetilises tähestikus oma nimi


 • 5.11 Videotöötlus
  • Ülesanne: „Film“.


 • 2.1.1 Pildiotsing
  • Ülesanne: „Moondunud elukas“
 • 3.1.6 Tagurpidi pildiotsing
  • Ülesanne: Fotolt objekti otsimine
 • 11.2.3 MEEM / MEME – leviv pilt mida täiustatakse
  • Ülesanne: meemi genereerimine
 • 5.4 FTP – suurte failide liigutamine
  • Ülesanne: FTP
 • 8.1 3D-printimine
  • Ülesanne "Thingiverse"
 • 3.2 VIKI / WIKI Vormista järgmise ülesande vastus Viki märgistuskeeles, et seda oleks hea VIKIsse kopeerida.
 • 6.1 Nutiseadme appid
  • Ülesanne: APP. Vali välja ja tutvusta teistele mõnda huvitavat vähetuntud appi. Kirjuta appi nimi, lühike kirjeldus tunni kasuta. Lisa ekraanivaade.
 • 3.1.7 Andmete kogumine
 • 4.3.6 Loosimine. Random ja pildi veebi üles laadimine
  • Ülesanne: "Pildi veebi üles laadimine". Kirjuta Googlesse "random number 1-1000000", soovi korral värskenda ekraani. Tee ekraanist kuvatõmmis. Kasuta Online tööriista http://prnt.sc ja lae pilt üles. Lisa link tunni kausta. Võidab see kelle arv on poolele miljonile kõige lähemal.
 • 4.2.2.1 E-posti vormistamine - signatuur ja mall
  • Ülesanne: "Korrektne ja kiire e-post"
  • Genereeri aadressil https://10minutemail.com endale ajutine e-posti aadress. Kasutades ise valitud malli (4.2.2.1 E-posti vormistamine - signatuur ja mall). Saada enda TMK e-posti konto alt ajutisele aadressile e-post. Ava ajutisel aadressil kiri, tee sellest ekraanitõmmis ning salvesta see tunni kasuta.
 • 4.3.7 Küsitluse koostamine

Tund 1 (16.02.17, 4t)

 • 1. Sissejuhatus
 • 2. Õppekorraldus
 • 2.2 Digipöörde küsimustik
 • 2.4 Alusdokumendid
  • Ülesanne: digipädevuste märkimine
 • 2.3 TMK kasutajakonto tutvustus
 • 5.4 FTP – suurte failide liigutamine
 • Installi tarkvara (FileZilla) ninite.com
 • Office 365 http://www.tmk.edu.ee/office_365_proplus


Tund 2 (17.02.17, 4t)

 • APPS
  • Screen mirroring (TV kodus, tunnis ASUS miracast pulk)
  • Vidinad - Direct Dial
  • Wunderlist - todo list
  • Shazam - muusika tuvastamine
  • Trafi - transpordi ajad ning teekonna planeerimine, reaalajas näed bussi
  • Kus buss on? - reaalajas näed bussi kaardilt
  • Screenshot - käega üle erkaani
   • Iphone, Huawei hoiag kahte nuppu all (main ja off)
  • MoPa, Parkimne, Barking - parkimine
  • Estonia Radio Online - netiraadiod
  • PokemonGO, Ingress - Sportlikud mänud
  • Waze - navi
 • 'Kodutöö': Järgmiseks tunniks - nutisesadmega videoklippide tegemine (u 10 tk, kokku max 5 min). Tõmbame arvutisse ja lõikame videotöötluses youtube videoks.


Tund 3 (18.02.17, 4t)


 • 18.02.2017 iseseisev töö. Palun õppematerjalist peatükk läbi lugeda ja seejärel ära teha järgmised iseseisvad ülesanded.
 • 2.1.1 Pildiotsing
  • Ülesanne: „Moondunud elukas“
 • 3.1.6 Tagurpidi pildiotsing
  • Ülesanne: Fotolt objekti otsimine
 • 3.3.2 Vestlusprogrammid (chat)
  • Ülesanne: Chat programmide kasutajad
 • 4.2.2 E-post
  • Ülesanne: Google Appsi enda pilt
 • 4.3.2 Tõlkimine
  • Ülesanne: tõlge
 • 4.3.3 Kokkusaamise organiseerimine
  • Ülesanne: kokkusaamine
 • 4.3.4 Failide konventeerimine
  • Ülesanne: konventeerimine – hea vana lugu


Tund 4 (18.03.17, 4t)

 • http://stat.ee Statistikaameti andmebaasid
 • http://students.tmk.edu.ee/arvutiopetus/STAT/ Tunnis tehtu
  • Keskmise palga KKK
  • Mida ja mille kohta saab otsida
  • Ostujõu kalkulaator
  • Tarbijahinna indeks
 • Ülesanded 2017. Vastused lisada tunni kataloogi stat nimelisse faili:
  • 1. Leia Harju maakonna 2016 a. keskmine brotopalk.
  • 2. Eesti 2016 väikseim omavalitsus rahvarvu poolest, mitu elanikku?
  • 3. Koosta rahvastikupüramiid Tallinna kohta.
  • 4. Leida Eurostat lehelt 2016 a. Eesti ja Soome ehitaja palkade võrdlus.
 • 5.4 FTP – suurte failide liigutamine
  • Ülesanne: tunni kausta tõmmata 100KB.zip fail FTp: speedtest.tele2.net anonymous:parool@suva.eu
 • 5.15 Tarkvara leidmine ja selle installeerimine http://ninite.com
 • 8.1 3D-printimine
  • 3D printeri joonised: Thingiverse.com
  • 3D maja printimine: https://www.youtube.com/watch?v=XgPJdpGV8mE
  • TMK 3D printeri mark Zortrax M200
  • Ülesanne: salvestada tunni kausta Thingiverse.com lehelt enda valikul üks 3D-joonis.


Tund 5 (21.04.17, 2t)

 • 7. Andmebaasid/registrid
 • 7.1 Mis on andmebaas?
 • 7.2 Mis siis ikkagi on andmebaas?
 • 7.3 Kus see andmebaas asub?
 • 7.4 Mis kujul andmebaas arvutis on?
 • 7.5 Millest andmebaas koosneb?
 • 7.6 Tuntumad andmebaasi mootorid
 • 7.7 Erinevad andmebaasi mootorite võrdlus
 • 7.8 Andmebaasit pärimine - SQL
 • 7.9 Andmebaasi joonised - ERD
 • 7.10 CASE tarkvara ERD joonistamiseks
 • 7.11 Suurandmed
 • 7.12 Andmekaeve (Data Mining)
 • 7.13 Andmebaaside kasutajad ja administreerimine
 • 7.14 Andmebaaside ründamine, kahjustumine
 • 7.15 Andmebaaside müümine
 • 7.16 WAMP ja LAMP
 • 7.17 Andmebaasi andmete presenteerimine
 • 7.18 Andmebaasi tabeli loomine MySQLi
 • 7.20 Andmebaasisüsteemide alused õppematerjal
 • 7.21 Tuntud ja huvitavad andmebaasid

Tund 6 (22.04.17, 2t)

 • Digital Safety Game


Tund 7 - iseseisev töö (05.05.17, 4t)

 • 05.05.2017 iseseisev töö. Järgmistel iseseisvatel ülesannetel peatükk läbi lugeda, ülesanne ära teha ja vastused lisada tunni kataloogi.
 • 2.1.1 Pildiotsing
  • Ülesanne: „Moondunud elukas“
 • 3.1.6 Tagurpidi pildiotsing
  • Ülesanne: Fotolt objekti otsimine
 • 11.2.3 MEEM / MEME – leviv pilt mida täiustatakse
  • Ülesanne: meemi genereerimine
 • 4.3.16 QR-kood e ruutkood
  • Ülesanne: QR-kood
 • 11.2.2.5 Phonetic alphabet
  • Ülesanne: kirjuta foneetilises tähestikus oma nimi
 • 3.2 VIKI / WIKI Vormista järgmise ülesande vastus Viki märgistuskeeles, et seda oleks hea VIKIsse kopeerida.
 • 6.1 Nutiseadme appid
  • Ülesanne: APP. Vali välja ja tutvusta teistele mõnda huvitavat vähetuntud appi. Kirjuta appi nimi, lühike kirjeldus tunni kasuta. Lisa ekraanivaade.
 • 3.1.7 Andmete kogumine
 • 4.3.6 Loosimine. Random ja pildi veebi üles laadimine
  • Ülesanne: "Pildi veebi üles laadimine". Kirjuta Googlesse "random number 1-1000000", soovi korral värskenda ekraani. Tee ekraanist kuvatõmmis. Kasuta Online tööriista http://prnt.sc ja lae pilt üles. Lisa link tunni kausta. Võidab see kelle arv on poolele miljonile kõige lähemal.
 • 4.2.2.1 E-posti vormistamine - signatuur ja mall
  • Ülesanne: "Korrektne ja kiire e-post"
  • Genereeri aadressil https://10minutemail.com endale ajutine e-posti aadress. Kasutades ise valitud malli (4.2.2.1 E-posti vormistamine - signatuur ja mall). Saada enda TMK e-posti konto alt ajutisele aadressile e-post. Ava ajutisel aadressil kiri, tee sellest ekraanitõmmis ning salvesta see tunni kasuta.
 • 4.3.7 Küsitluse koostamine


Tund 8 - arvestus (18.05.17, 4t)