Arvutiõpetus (veebilahendused) AK16

Allikas: TMK Wiki

Aine info

 • Arvutiõpetus (veebilahendused)
 • AK16 2016/17 K
 • Õpetaja A. Klooster
 • Tallinna Majanduskool
 • Ainemaht 2 EKAP / 26t koolis / 37t iseseisvalt (kaks poolrühma)
 • Rühm AK16 (Ärikorralduse spetsialist)
 • Ainekood AK016
 • Algus 2016/17 K

Infomaterjalid


Ülesannete loetelu (AK16)

Tehtud ülesanded esitada tunni kausta kus need on arvestuse saamise aluseks.

 • 2.1 Vastuste salvestamine tunni kasuta
  • Ülesanne: tunni kaust
 • 2.3 TMK kasutajakonto tutvustus
  • Ülesanne "naeratus"
 • 2.1 Infootsing
  • Ülesanne: Mnemoturiin
 • 2.4 Alusdokumendid
 • 2.1.1 Pildiotsing
  • Ülesanne: „Moondunud elukas“
 • 3.1.6 Tagurpidi pildiotsing
  • Ülesanne: Fotolt objekti otsimine
 • 3.2 VIKI / WIKI Vormista järgmise ülesande (6.1) vastus Viki märgistuskeeles, et seda oleks hea VIKIsse kopeerida.
 • 6.1 Ülesanne: APP. Vali välja ja tutvusta teistele mõnda huvitavat vähetuntud appi. Kirjuta appi nimi, lühike kirjeldus tunni kasuta. Lisa ekraanivaade.
 • 3.3.2 Vestlusprogrammid (chat)
  • Ülesanne: Chat programmide kasutajad
 • 4.2.2 E-post
  • Ülesanne: Google Appsi enda pilt
 • 4.3.2 Tõlkimine
  • Ülesanne: tõlge
 • 4.3.3 Kokkusaamise organiseerimine
  • Ülesanne: kokkusaamine
 • 4.3.4 Failide konventeerimine
  • Ülesanne: konventeerimine – hea vana lugu
 • 4.3.16 QR-kood e ruutkood
  • Ülesanne: QR-kood
 • 11.2.2.5 Phonetic alphabet
  • Ülesanne: kirjuta foneetilises tähestikus oma nimi
 • 11.2.3 MEEM / MEME – leviv pilt mida täiustatakse
  • Ülesanne: meemi genereerimine
 • 5.4 FTP – suurte failide liigutamine
  • Ülesanne: FTP
 • 8.1 3D-printimine
  • Ülesanne "Thingiverse"
 • Videotöötlusprogramm Windows Movie Maker. 'Kodutöö': nutisesadmega videoklippide tegemine (u 10-30 tk, kokku max 15 min). Lõikame video kokku, paneme tasutamuusika ja lisame Youtubesse.
 • Ülesanne: Viide tehtud youtube videole.
 • Ülesanded 2017. Vastused lisada tunni kataloogi stat nimelisse faili:
  • 1. Keskmine bruto- ja netokuupalk Harju maakonnas 2016. aastal.
  • 2. Eesti 2016 väikseim omavalitsus rahvaarvu poolest, mitu elanikku? Millises vanuserühmas on selles omavalitsuses kõige rohkem elanikke ja milline on nende osatähtsus omavalitsuse rahvastikus?
  • 3. Koosta rahvastikupüramiid Tallinna kohta. (RV0241)
  • 4. Leida Eurostat veebilehelt keskmine töötasu tegevusalal „Ehitus“ Eestis ja Soomes aastal 2014.
  • 5. Mitmesse riiki eksporditi 2016. aastal Eesti päritolu kokkupandavaid ehitisi (KN kood 9406). Leia riikide TOP 3.
 • Goformative testid.
  • Liituda klassiga Arvutiõpetus (veebilahendused) AK16 Klassi kood:XQGM766
  • Test - Interneti lühendid, akronüümid ja terminid https://goformative.com Kood: CQKH374
 • 5.10 Failisuurused, interneti kiirused ja mahud

Tundide ajad ja sisu

Tundide lühikokkuvõte. Viidatud punktide materjali leiab infomaterjalide alt.

Tund 1 (26.01.17, 4t)

 • 1. Sissejuhatus
 • 2. Õppekorraldus
 • 2.1 Vastuste salvestamine tunni kasuta
 • 2.1.1 Google Drive kohalikus arvutis kaustana
 • 2.1.2 Tunni konspek
 • 2.1.3 Tähtajad
 • 2.2 Digipöörde küsimustik
 • 2.3 TMK kasutajakonto tutvustus
 • 2.4.3 AK16 digipädevuste valiku kokkuvõte


Tund 2 (02.02.17, 2tx2)

 • 3. Digitaalne sisuloome
 • 3.1 Infootsing
 • 3.1.1 Leitud info kriitiline hindamine
 • 3.1.2 Pahateaduste kokkuvõte Venni diagrammina
 • 3.1.3 Miljon dollarit selgeltnäijale
 • 3.1.2 Otsingumootorid
 • 3.1.2.1 Otsingu trikid märksõnadega
 • Ülesanne: mnemoturniir

Tunnis näidatud lisad:


Tund 3 (09.02.17, 2tx2)

 • 09.02.2017 iseseisev töö. Palun peatükk läbi lugeda ja seejärel ära teha järgmised iseseisvad ülesanded.
 • 2.1.1 Pildiotsing
  • Ülesanne: „Moondunud elukas“
 • 3.1.6 Tagurpidi pildiotsing
  • Ülesanne: Fotolt objekti otsimine
 • 3.3.2 Vestlusprogrammid (chat)
  • Ülesanne: Chat programmide kasutajad
 • 4.2.2 E-post
  • Ülesanne: Google Appsi enda pilt
 • 4.3.2 Tõlkimine
  • Ülesanne: tõlge
 • 4.3.3 Kokkusaamise organiseerimine
  • Ülesanne: kokkusaamine
 • 4.3.4 Failide konventeerimine
  • Ülesanne: konventeerimine – hea vana lugu


Tund 4 (16.02.17, 2tx2)

 • 'Kodutöö': Järgmiseks tunniks - nutisesadmega videoklippide tegemine (u 10 tk, kokku max 5 min).


Tund 5 (23.02.17, 2tx2)

 • 23.02.2017 iseseisev töö #2. Järgmistel iseseisvatel ülesannetel peatükk läbi lugeda, ära teha ja vastused lisada tunni kataloogi.
 • 3.2 VIKI / WIKI Vormista järgmise ülesande vastus Viki märgistuskeeles, et seda oleks hea VIKIsse kopeerida.
 • 6.1 Nutiseadme appid
  • Ülesanne: APP. Vali välja ja tutvusta teistele mõnda huvitavat vähetuntud appi. Kirjuta appi nimi, lühike kirjeldus tunni kasuta. Lisa ekraanivaade.

Tund 6 (02.03.17, 2tx2)


Tund 7 (08.03.17, 2t)


Tund 8 (09.03.17, 2t)

Tund 9 (16.03.17, 2t)

 • 5.4 FTP – suurte failide liigutamine
  • Ülesanne: tunni kausta tõmmata 100KB.zip fail FTP: speedtest.tele2.net anonymous:parool@suva.eu
 • 5.15 Tarkvara leidmine ja selle installeerimine http://ninite.com
 • 8.1 3D-printimine
  • 3D printeri joonised: Thingiverse.com
  • 3D maja printimine: https://www.youtube.com/watch?v=XgPJdpGV8mE
  • TMK 3D printeri mark Zortrax M200
  • Ülesanne: salvestada tunni kausta Thingiverse.com lehelt enda valikul üks 3D-joonis.

Tund 10 (23.03.17, 2t)

 • http://stat.ee Statistikaameti andmebaasid
 • http://students.tmk.edu.ee/arvutiopetus/STAT/ tunnis tehtu:
  • Keskmise palga KKK
  • Mida ja mille kohta saab otsida
  • Ostujõu kalkulaator
  • Tarbijahinna indeks
 • Ülesanded 2017. Vastused lisada tunni kataloogi stat nimelisse faili:
  • 1. Keskmine bruto- ja netokuupalk Harju maakonnas 2016. aastal.
  • 2. Eesti 2016 väikseim omavalitsus rahvaarvu poolest, mitu elanikku? Millises vanuserühmas on selles omavalitsuses kõige rohkem elanikke ja milline on nende osatähtsus omavalitsuse rahvastikus?
  • 3. Koosta rahvastikupüramiid Tallinna kohta. (RV0241)
  • 4. Leida Eurostat veebilehelt keskmine töötasu tegevusalal „Ehitus“ Eestis ja Soomes aastal 2014.
  • 5. Mitmesse riiki eksporditi 2016. aastal Eesti päritolu kokkupandavaid ehitisi (KN kood 9406). Leia riikide TOP 3.


Tund 11 (30.03.17, 2t)


Tund 12 arvestus (06.04.17, 2t)

 • hindamine
 • arvestused