Arvutiõpetus (veebilahendused) AK186

Allikas: TMK Wiki

Aine info

 • Arvutiõpetus (veebilahendused)
 • AK186 2018/19 K
 • Õpetaja A. Klooster
 • Tallinna Majanduskool
 • Ainemaht 2 EKAP / 22t koolis (kaks poolrühma)
 • Rühm AK186 (ärikorralduse spetsialist)
 • Ainekood AK016


Infomaterjalid


Tundide ajad ja sisu

Tundide lühikokkuvõte. Viidatud punktide materjali leiab infomaterjalide alt.


Tund 01 (18/25.02.19 2x4t)

 • 2.1 Vastuste salvestamine tunni kausta
 • Ülesanne: tunni kaust

Tehke õpetaja poole välja jagatud kausta (nimega "Ainenimi Rühmatähis" nt "Andmebaaside loomine KV149") enda nimeline kaust "Eesnimi Perenimi". Edaspidi "tunni kaust". Sinna lisame tunniga seotud failid. Jagatud kataloogi leidmiseks logi TMK kontoga (mitte isiklikuga) Gmaili, vali GDrive ja sealt "Minuga jagatud".

 • 2.1.1 Google Drive kohalikus arvutis kaustana
 • Ülesanne: Google Drive kataloog kohalikus arvutis

Installeeri vajadusel Google Backup and File Sync, logi sisse ja leia tunni kataloog enda arvutist. Salvesta tunni kaustast kohalikus arvutis ekraanivaade tunni kausta failinimega „GDrive_kohalik_tunni_kaust“

 • 2.3 TMK kasutajakonto tutvustus
 • Ülesanne: faili lisamine kodukataloogi

Leia internetist looma pilt kelle nimi hakkab sinu omaga sama tähega ja salvestada see "H: kettale" "public_html" kataloogi failinimega "loom.jpg" (H:\public_html\loom.jpg) Vaadata lisatud pilti veebist nt aadressilt http://tmk.edu.ee/~creature/loom.jpg (peale tildet "~" lisa enda kasutajanimi). Vaata ka ühe kaasõpilase lisatud pilti. Lisa piltide URLid tunni kausta failinimega „kodukataloogi loom1“ ja „kodukataloogi loom2“.

 • 3.1.1 Leitud info kriitiline hindamine
 • 3.1.1.1 Pahateaduste kokkuvõte Venni diagrammina
 • Ülesanne: libauudis

Leia internetist viimasel kvartalil avaldatud uudis või fakt mis ei vasta tõele. Kopeeri selle lühikirjeldus, analüüs ja link tunni kausta failinimega „libauudis“.

 • 3.1.3.1 Otsingu trikid märksõnadega
 • 5.16 Kiirklahvid (shortcut keys)
 • Ülesanne: Mnemoturniir

Kasuta mõna Google otsingumootori alternatiivi ja leia internetist vastused mnemoturniiri küsimustele. Tark on otsida inglise keeles. 1. Mitu planeet maad mahub päikese sisse? 2. Kuidas kaitsesid ennast India metsatöölised Bengaali tiigrite eest? 3. Kuidas kirjutatakse rooma number CX araabia numbrites? 4. Kes on see kuulus inimene kelle sünninimi on Farrokh Bulsara, ta on sündinud 5. septemberil 1946 Stone Town, Zanzibaris (nüüd Tanzania)? 5. Kes oli see legendaarne Benedictuse munk kes leiutas viisi kuidas šampanja kaitsta riknemise eest ja mõningate arvates ka šampanja enda? Ta elas aastatel 1638-1715. (NB! Sa tead seda vastust) Salvesta vastused tunni kausta failinimega „mnemoturniir“.

Tund 02 (28.01.19, 2x4t)

 • 5.8.4 Hulgikonverteerimine või paljude ekraanitõmmiste tegemine IrfanViewga
 • Ülesanne: paljude ekraanitõmmiste tegemine
  • Tee tänasest tunni tööst ekraanivaadete kaupa ja tehtud ülesannetest lühiklahvivajutusega (Irfanview Capture) ekraanitõmmised tunni kasuta alamkausta „ekraanitõmmised“. Alamkausta loo omakorda alamkaustad teemade kaupa. Lõpuks peaks tekkima hulk katalooge milles on ekraanivaated teemade kaupa. Soovitavalt jätka sama tehnikat järgnevates tundides.
 • 3.2 VIKI / WIKI
 • Ülesanne: VIKI artikkel
  • Ülesande teemad leiab "rühma nimekiri" failist tunni ülemkataloogist. Kirjuta Viki märgistuskeeles TMK VIKIsse artikkel õpetaja poolt määratud teemal. Moodusta mitmetest internetist leitud teemakäsitlustest antud teemale sobiv lühikäsitlus. Kirjuta nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vaja. Max 1500 tähemärki.
  • Artikkel peab teema koha andma vastused küsimustele: Mis see on? Millised on selle võimalused? Milleks seda tarvis läheb? Kuidas seda kasutatakse? Kuidas selle saab?
  • Viktoriiniküsimuseks moodusta artikkli lõppu teema kohta kolm nelja vastusevariandiga küsimust. Õige variant märgi tärniga.
  • Nt. K: Millist värvi ei ole Eesti lipul? V: Sinine, must, valge, kollane*.
  • AK186 nimekiri ja VIKI teemad https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DjWPx8HzGUeU0-uzXPnSrC7gr5ibt4rhEbhxMSZnPGo/edit#gid=1241963848
  • Kui artikkel on eelmise rühma poole juba kirjutatud, siis peab artiklit paremaks muutma ja täiendama.
 • 3.1.6 Tagurpidi pildiotsing
  • Ülesanne: Fotolt objekti otsimine
  • Vastuse fail: Salvesta otsingutulemuste kuvatõmmis tunni kausta failinimega „tagurpidi_pildiotsing.jpg“.
  • Leia albumist (album „Ehitised“: https://goo.gl/photos/8usu1Twqq8qizEdQ8) üks pilt millele leiad sarnase vaste tagurpidi pildiotsingust (https://www.google.ee/imghp). Nt. võtad „Raekoja“ pildi, teed sellega otsingu ja saad tulemuseks teiseda „Raekoja“ pildid. Sedasi oled leidnud otsinguga pildi järgi koha.
 • 3.1.6 Tagurpidi pildiotsing
  • Ülesanne: Leidmatu pilt
  • Leida internetist inimese pilt (va sotsiaalmeedia) mida google pildiotsing (https://www.google.ee/imghp) üles ei leia. Lisada pilt ja pildi URL vastuste kataloogi.
 • GOFORMATIVE testid
  • Teha ära testid https://goformative.com veebilehel, vastuseid analüüsime järgmistes tundides. Sisse logimisel kasutades TMK Google kontot, et liituda klassiga ja näha teste. Liitumise kood - AK186 Class Code: AGLENA
  • Interneti lühendid, akronüümid ja terminid; 11.2.2 Lühendid (akronüümid)
 • 11.2.2.5 Phonetic alphabet
  • Ülesanne: kirjuta foneetilises tähestikus oma nimi
  • Failinimeks „phonetic_alphabet“.
 • 4.24 Vene keeles kirjutamine ladina tähtedega
 • Ülesanne: Vene keel
  • Kasuta pilvelahendust http://www.translit.cc ja kirjutada vene kirillitsa tähtedega ja salvesta tunni kausta failinimega "vene_keel":
  • 1. Oma ees ja perenimi
  • 2. Tänava nimi mille nimi algab sama tähega kui sinu perenimi
  • 3. Firma nimi mille nimi algab sama tähega kui sinu perenimi
  • 4. Eesti kuulsuse (nt poliitiku) nimi kelle nimi algab sama tähega kui sinu perenimi
  • 5. Teosta otsingumootoris valitud kuulsuse kohta sarnane nime otsing kirillitsas ja ladina tähtedega. Võrdne otsingutulemusi ja leia visuaalselt erinevused. Salvesta ekraanivaated failinimega "vene_keeles_otsing_1" ja "vene_keeles_otsing_2".

Tund 03 (04/11.03.19 2x4t) - DSG, APPS

 • Ülesanne: Ekraanivaate salvestamine nutiseadmest
 • Salvesta tunnis tutvustatud appide ekraanivaated tunni kausta.
 • 6.1 Nutiseadme appid
  • Firefox (addon: uBlock origin)
  • Waze
  • Google Maps (shows transport route)
  • QR and barcode scanner
  • Shazam
  • Estonian Radio Online (netiraadiod)
  • Podcast Addict (raadiosaadete järelkuulamine)
  • Trafi
  • Kus buss on?
  • Liitreaalsus. Augmented reality games: Pokemon GO Plus, Ingress
   • Magic Leap One Augmented Reality
  • Lastpass
  • Translate
  • Taxify
  • MoPa
  • MEME Generator
 • 4.3.14 QR-kood e ruutkood
  • Ülesanne: QR-kood
  • Koosta http://goqr.me keskkonnas QR-kood mille sisuks mõttetera või tsitaat. Salvesta tsitaat tekstifailina ja QR-kood pildifail tunni kausta failinimega „QR-kood“.
 • 11.2.3 MEEM / MEME – leviv pilt mida täiustatakse
  • Ülesanne: meemi genereerimine
  • Surfa saidil http://imgflip.com/memegenerator, tee otsinguid, vaata mis teised teinud on ja vali tehtute hulgast endale sobiv mall („Re-caption this meme“).
  • Lase auru välja, vabane stressist. Selleks loo kolm meemi asjadest mis sind häirivad. Nt. raske koolitükk, pahur kolleeg, tige naabrimutt. Vali tuntud meme teemade hulgast nagu: „One Does Not Simply“, „Captain Picard Facepalm“, „Fry“, „Grumpy Cat“, „Back in My Day“ vms.
  • Vastuste esitamine: salvesta memed tunni kasuta failinimegeda „meme_{kirjeldus}.jpg“ (nt meme_fry.jpg, meme_facepalm) jne.
 • Digiturvalisus
 • Digital Safety Game http://dsg.onu.ee (DSG)
 • Password strength
 • What is social engineering?
 • What is baiting (in social engineering)?
  • USB Rubber Ducky
 • What is pretexting (in social engineering)?
 • How does tailgating work (in social engineering)?
 • Describe how criminals use phishing.
 • Describe typosquatting. Give and example.
 • What sensitive information can be dug up from an image besides the obvious?
 • What is a keylogger and what does it do?
  • WIFI keylogger
 • What is dumpster diving?
 • How does identity theft happen?
 • What is a botnet?
 • Ülesanne: Case study: create scenario
  • Team up in groups of 4 and make up a skit to demonstrate a social engineering technique; your "victim" will be another person in the audience who will "fall for it".
  • Follow it up with a second version showing the correct response.
  • Do try to obtain the most outrageous results possible (while being convincing). After the skit, explain the preparation you would have needed to conduct the attack.
  • Lisa grupi liikmete nimed ja vastus AK186 nimekirja faili DSG kihile


Tund 04 (18.03.19 2x4t)

 • 4.26 Küsimused ekraanil
  • Seminaril esitlejale küsimuste esitamine
  • https://www.sli.do/ - Audience Interaction Made Easy. Live Q&A and Polls for your Meetings & Events
  • sli.do liitumine AK186 tund #6725
  • Ülesanne: sli.do tee sli.do veebilehest ekraanitõmmis ja salvesta see tunni kausta.
 • 4.12.2 Pildi veebi lisamine. Kuidas 2 sekundiga lisada pilt internetti?. Tee ekraanitõmmis arvuti mällu "Print Scrn" nupuga. (Nipp: Alt + "Print Scrn" teeb ekraanitõmmise aktiivsest aknast.). Kleebi see (Ctrl + V) aadressile https://maketips.net/paste. Kliki salvestuseks disketi ikoonil ja jaga saadud link. (Nipp: pilti saad ka töödelda nt lisada punane ring olulise ümber). Näide 2 sekundi pildist: https://maketips.net/paste/CMw73zjjZxAqqmqGzWYQ4V
  • Ülesanne: Leia internetist kinnisvara pilt. Lisa see kiiresti veebi ja märgi punase kandilise ruuduga ära sobiv koht fiktiivse firma reklaamtablooks. Salvesta link tunni kasuta sobiva failinimega.
 • 4.3.12 Link lühemaks (URL shortener)
  • Ülesanne: Leia internetist uudislugu. Tee selle link lühemaks ja salvesta tunni kausta failinimega „uudise lühike link“.
 • 4.3.6 Loosimine. Random ja pildi veebi üles laadimine
  • Ülesanne: "Pildi veebi üles laadimine". Kirjuta Googlesse "random number 1-1000000", soovi korral värskenda ekraani. Tee ekraanist kuvatõmmis. Kasuta Online tööriista http://prnt.sc ja lae pilt üles. Lisa link tunni kausta. Võidab see kelle arv on poolele miljonile kõige lähemal.
 • 8.1 3D-printimine
 • Ülesanne "Thingiverse": salvestada tunni kausta Thingiverse.com lehelt enda valikul üks 3D-joonis.
 • GOFORMATIVE testid

Teha ära testid https://goformative.com veebilehel, vastuseid analüüsime järgmistes tundides. Sisse logimisel kasutades TMK Google kontot, et liituda klassiga ja näha teste. Liitumise kood - AK186 Class Code: AGLENA

  • Kaablid ja pordid; 8.6 Kaablid ja pordid
  • Failisuurused ja andmemahud; 5.10 Failisuurused, interneti kiirused ja mahud
 • 4.3.9 Online pilditöötlus (logo tegemine)
  • Kiire logo tegemine https://www.logomakr.com
  • Ülesanne: Firma logo
  • Mõtle välja firma nimi ja slogan. Tee kiire logo ja salvesta tunni kausta.

Tund 05 (26.03.19 2x2t) - arvestustöö ja arvestused

 • AK186 arvestustöö 26.03.19
 • 4.3.9 Online pilditöötlus (logo tegemine)
 • 5.8.2 Pilditöötluse programmid
  • Ülesanne: Kujunda poster
  • Kujunda Facebooki väljamõeldud sündmuse posterpilt (event 1920 x 1080 px). Salvesta see tunni kausta failinemega "poster". Poster peab olema temaatiline ja pilkupüüdev, et meelitada üritusele potensiaalseid kundesid.

Leia internetist sobiva modelli pilt. Kasuta online tööriista https://www.remove.bg ja lõika pildilt automaatselt ära taust. Postri loomiseks kasuta https://logomakr.com või https://www.draw.io vms kujunda modell, uus taust ja tekst. Näide: https://maketips.net/media/uploads/2019/02/04/bcNVc3BtUEeoNoW4x3vXRi-e668b9ee.png

 • Ülesanne: Googlefeud

Mine lehele http://www.googlefeud.com kuhu on kogutud populaarsete Google otsingute märksõnad. Mängi Rooside Sõja mängu vastates ühes küsimuses kolm korda vähemalt kolm õiget vastust. Tee resultaatidest ekraanivaated ja salvesta need tunni kausta failinimega googlefeud1, googlefeud2 jne.

 • Ülesanne: Quickdraw

Joonista ja arvuti AI mõistatab mida sa joonistad. Aadressilt https://quickdraw.withgoogle.com/data näeb kuidas inimesed joonistavad, nt kassi joonistatakse sääraselt https://quickdraw.withgoogle.com/data/cat neid andmed saavad teadlased oma töödes kasutada. Anname projekti oma panuse. Mine lehele https://quickdraw.withgoogle.com alusta ja joonista kolm korda kuuest pildist viis nii, et AI ära arvaks. Salvesta tulemuste ekraanivaated tunni kausta failinimega quickdraw1, quickdraw2 jne.