Pilvetehnoloogiad MS165

Allikas: TMK Wiki

Aine info

Pilvetehnoloogiad MS165 2017/18 S

 • Pilvetehnoloogiad
 • Õpetaja A. Klooster
 • Tallinna Majanduskool
 • Ainemaht 2 EKAP
 • Rühm MS165 (Sotsiaalmeedia spetsialist)
 • Ainekood MS071

Infomaterjalid


Ülesannete loetelu

Tehtud ülesanded esitada tunni kausta ja need on arvestuse saamise aluseks.

 • Ülesanne: Firma profiil

Mõelda välja firma millele hakkame looma "firmapaketti". Paketti kuuluvad dokumendid, logo, bänner, kodulehekülg, tutvustusvideo, bronneerimise kalender, reklaamelehed jms Firma võib olla eksisteeriv või välja mõeldud. Kirjelda firma olulisemad andmed - nimi, profiil, taust, valdkond, töötajad, aadress jms rekvisiidid. Vastuse esitamine: palun salvesta vastus tunni kasuta ja määra failinimeks ülesande nimi. Kui vastuseid on mitu faili lisa failinimele kirjeldus või järjekorranumber. Vali ise ise sobiv faililaiend. Näiteks ülesande_nimi.png või ülesande_nimi.txt.

 • Ülesanne: Leida internetist uudis või fakt mis ei vasta tõele. Kopeerida uudise link tunni kausta.
 • Ülesanne: Dark stories stiilis (case and solution) panna kirja Digital Safety juhtum. Vastus salvestada tunni kataloogi.
 • 3.1.6 Tagurpidi pildiotsing
 • 3.1.7 Andmete kogumine
 • 3.2 VIKI / WIKI
 • 11.2.3 MEEM / MEME – leviv pilt mida täiustatakse

Ülesanne: Salvestada tunni kausta youtubest lugu mp3 failina.

 • 8.1 3D-printimine

Ülesanne "Thingiverse": salvestada tunni kausta Thingiverse.com lehelt enda valikul üks 3D-joonis.

 • 4.3.16 QR-kood e ruutkood
 • Ülesanne: QR-kood

Vastuse esitamine: palun salvesta vastus tunni kasuta ja määra failinimeks ülesande nimi. Kui vastuseid on mitu faili lisa failinimele kirjeldus või järjekorranumber. Vali ise ise sobiv faililaiend. Näiteks ülesande_nimi.png või ülesande_nimi.txt. Koosta http://goqr.me keskkonnas QR-kood mille sisuks mõttetera.

 • Ülesanne: tõlge

Vastuse esitamine: palun salvesta vastus tunni kasuta ja määra failinimeks ülesande nimi. Kui vastuseid on mitu faili lisa failinimele kirjeldus või järjekorranumber. Vali ise ise sobiv faililaiend. Näiteks ülesande_nimi.png või ülesande_nimi.txt. Al Hakam Nadeem saadab sulle sotsiaalmeedias araabiakeelse teate " أنام بخفة و لكن أحلم بعمق". Sa soovid sellest aru saada ning tõlkida. Peale järgmise ülesande lahendamist oskad seda teha. Mine lehele http://www.bbc.com/arabic, leia sealt üks araabiakeelne uudis. Pane tähele, et araabiakeelse teksti märgistamine käib tagurpidi ja on harjumatu. Märgista uudis ja kopeeri mällu. Tee veebilehitseja kaudu kodukataloogi Google Docs fail ja kleebi uudis selle sisuks. Vali menüüst "Tools->Translate document", vali "eesti keel" ja kasutades Google Translatorit tõlgitakse dokument eesti keelde ning koopia lisatakse kausta.

 • 11.2.2.5 Phonetic alphabet

Ülesanne: kirjuta foneetilises tähestikus oma nimi Failinimeks „phonetic_alphabet“.

Interneti lühendid, akronüümid ja terminid MS165 code: XZONXF


Arvestustöö ülesanded 03.11.17

 • Test: Kaablid ja pordid

goformative.com MS165 code: XZONXF

 • 4.2.2.1 E-posti vormistamine - signatuur ja mall

Ülesanne: "Korrektne ja kiire e-post" Genereeri aadressil https://10minutemail.com, http://www.mailpooch.com vms teenusega endale ajutine e-posti aadress. Kasutades ise valitud malli (4.2.2.1 E-posti vormistamine - signatuur ja mall). Saada enda TMK e-posti konto alt ajutisele aadressile e-post. Ava ajutisel aadressil kiri, tee sellest ekraanitõmmis ning salvesta see tunni kasuta.

 • 4.3.3 Kokkusaamise organiseerimine

Ülesanne: kokkusaamine Vastuse esitamine: palun salvesta vastus tunni kasuta ja määra failinimeks ülesande nimi. Kui vastuseid on mitu faili lisa failinimele kirjeldus või järjekorranumber. Vali ise ise sobiv faililaiend. Näiteks ülesande_nimi.png või ülesande_nimi.txt. Mine veebilehele http://doodle.com ja kujuta ette, et on vaja organiseerida rühmakaaslastega kogunemine, et arutada rühmatööd. Loo uus kokkusaamine, lisa kolm kokkusaamise kuupäeva. Leia doodle täitmise URL ja ava lehekülg. Tee leheküljest ekraanitõmmis nig salvesta see tunni kausta. Edasine etapp oleks, et saata doodle rühmakaaslastele kes selle täidavad, valida välja populaarseim kuupäev ning teadata kõigile sel ajal kokkusaamine.

 • 4.3.6 Loosimine. Random ja pildi veebi üles laadimine

Ülesanne: "Pildi veebi üles laadimine". Kirjuta Googlesse "random number 1-1000000", soovi korral värskenda ekraani. Tee ekraanist kuvatõmmis. Kasuta Online tööriista http://prnt.sc ja lae pilt üles. Lisa link tunni kausta. Võidab see kelle arv on poolele miljonile kõige lähemal.

 • 4.3.7 Küsitluse koostamine

Ülesanne "Koosta küsitlus". http://www.strawpoll.me ning lisa link tunni kausta.

Tundide ajad ja sisu

Tunnis tehtu lühikokkuvõte. Täpsema info leiab infomaterjalide alt.


Tund 1 (28.09.17, 4t)

Tund 2 (29.09.17, 4t)

https://blog.codinghorror.com/content/images/uploads/2005/03/6a0120a85dcdae970b0128776faf6b970c-pi.png


Tund 03 30.09.17 (1x4t)

 • Ülesanne: Dark stories stiilis panna kirja Digital Safety juhtum. Vastus salvestada tunni kataloogi.

Näited:

  • Glehn Castle party

Young man was parting at Glehn Castle. His phone was at wardrobe and screen-locked. In the morning he discovered awful truth. Someone had made 170€ bill to the phone. Altough his phone was locked. He had disabled SIM card PIN or using default. Someone took his SIM card, inserted it to another phone and called to payed services.

  • Expensive coffee

Man was partying in Tallinn downtown bar. In the morning he discovered to have bought 10 cups of expensive coffee altough the remembes only drinking beer and buying it at bar counter with his creditcard. Creditcard used Near-field communication (NFC) swipe. Attacker installed NFC pay-teminal under bar counter and every time man bought beer he also got charged with coffee.

  • Magician

Mary bought expensive smartphone and locked it with fingerprint pattern. Nevertheless the after spending night with boyfriend the very next day his boyfriend had read all her messages from the phone. Is he magician, Mary thought? While mary was sleeping her boyfriend scanned her fingerprints with phone to unlock it. That's why new smartphones deny face recognition while sleeping with eyes shut.


Tund 04 02.11.17 (4h)

 • Ülesanne: Salvestada tunni kausta youtubest lugu mp3 failina.
 • 8.1 3D-printimine

Ülesanne "Thingiverse": salvestada tunni kausta Thingiverse.com lehelt enda valikul üks 3D-joonis.

 • 4.3.16 QR-kood e ruutkood
 • Ülesanne: QR-kood

Vastuse esitamine: palun salvesta vastus tunni kasuta ja määra failinimeks ülesande nimi. Kui vastuseid on mitu faili lisa failinimele kirjeldus või järjekorranumber. Vali ise ise sobiv faililaiend. Näiteks ülesande_nimi.png või ülesande_nimi.txt. Koosta http://goqr.me keskkonnas QR-kood mille sisuks mõttetera.

 • Ülesanne: tõlge

Vastuse esitamine: palun salvesta vastus tunni kasuta ja määra failinimeks ülesande nimi. Kui vastuseid on mitu faili lisa failinimele kirjeldus või järjekorranumber. Vali ise ise sobiv faililaiend. Näiteks ülesande_nimi.png või ülesande_nimi.txt. Al Hakam Nadeem saadab sulle sotsiaalmeedias araabiakeelse teate " أنام بخفة و لكن أحلم بعمق". Sa soovid sellest aru saada ning tõlkida. Peale järgmise ülesande lahendamist oskad seda teha. Mine lehele http://www.bbc.com/arabic, leia sealt üks araabiakeelne uudis. Pane tähele, et araabiakeelse teksti märgistamine käib tagurpidi ja on harjumatu. Märgista uudis ja kopeeri mällu. Tee veebilehitseja kaudu kodukataloogi Google Docs fail ja kleebi uudis selle sisuks. Vali menüüst "Tools->Translate document", vali "eesti keel" ja kasutades Google Translatorit tõlgitakse dokument eesti keelde ning koopia lisatakse kausta.

 • 11.2.2.5 Phonetic alphabet

Ülesanne: kirjuta foneetilises tähestikus oma nimi Failinimeks „phonetic_alphabet“.

Interneti lühendid, akronüümid ja terminid MS165 code: XZONXF


Tund 05 03.11.17 (4h)

 • Iseseisev arvestustöö
 • Arvestus, hindamine, tööde kontrollimine.